Toimintamme

Työmuotomme

Olemme aktiivinen seurakunta ja haluamme toimia monella tavalla Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi.

Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet

Jumalanpalveluksen onnistumisesta vastaa joka sunnuntai puhujan ja juontajan lisäksi iso joukko seurakuntalaisia.


Muita säännöllisiä tilaisuuksiamme ovat:

Lähetystyö

Lähetysseurakunta on nimensä mukaisesti tehnyt aktiivisesti lähetystyötä koko sen olemassaolonsa ajan.


Lue lisää lähetystyöstämme täältä

Lapsityö

Yksi seurakuntatyön peruspilareista on panostaminen lapsi- ja nuorisotyöhön. 

Lähetysseurakunnassa toimii sunnuntaisin seurakunnan Jumalanpalveluksen yhteydessä pyhäkoulu. Lasten leirejä järjestetään tilanteen mukaan kerran tai pari vuodessa.

Lisäksi seurakuntamme on mukana Hyvä Sanoma ry:n koulutyössä Helsingin alueella.

Diakoniatyö

Raamatun ohjeiden mukaisesti ja alkuseurakunnan mallia noudattaen pidämme huolta niistä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Siksi meilläkin on diakoniatyö joka huolehtii vanhuksista, yksinäisistä ja sairaista.

Esirukouspalvelu ja sielunhoito on myös yksi diakoniatyön muodoista ja Lähetysseurakunnassakin jokaisella tässä työskentelevällä on ehdoton vaitiolovelvollisuus, eli ns. rippisalaisuus.

Muut työmuodot

Edellä mainittujen työmuotojen lisäksi seurakunnassamme toimii iso joukko aktiivisia ihmisiä, jotka palvelevat seurakuntaa ja muita ihmisiä seuraavissa vastuissa:

Haluatko liittyä mukaan palvelemaan?