Lähetystyö

Helsingin Lähetysseurakunnan tavoite on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä mahdollisimman hyvin ja maailmanlaajuisesti.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28:18-20

Teemme monipuolista lähetystyötä julistamalla, palvelemalla ja opettamalla. Pyrimme seurakunnassamme löytämään lähetyskutsun omaavat henkilöt ja rohkaisemaan heitä. Lue lisää lähetysseurakunnan lähetysstrategiasta: Lähetysstrategia